« Eze 32:26 Księga Ezechiela 32:27 Eze 32:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie będą spać z mocarzmi i z upadłymi i z nieobrzezańcy, którzy zstąpili do piekła z orężem swym i położyli miecze swe pod głowami swemi, i były nieprawości ich na kościach ich; bo strachem mocarzów byli na ziemi żywiących.
2.GDAŃSKA.1881Aczkolwiekci jeszcze nie polegli z mocarzami, którzy upadli z nieobrzezańców, co zstąpili do grobu z wojennym orężem swoim, i położyli miecze swe pod głowy swe; a wszakże przyjdzie nieprawość ich na kości ich, chociaż strach tych mocarzów był w ziemi żyjących.
3.GDAŃSKA.2017Oni jednak nie będą leżeć z mocarzami, którzy spośród nieobrzezanych upadli i zstąpili do grobu ze swym orężem wojennym i położono im miecze pod głowy. Ich nieprawości zaś zostaną na ich kościach, chociaż byli postrachem dla mocarzy w ziemi żyjących.
4.CYLKOWA nie spoczęli przy rycerzach ci polegli z nieobrzezańców, przy tych, którzy legli w grobie z bronią swą wojenną, a pod których głowy położono miecze ich; i tak przylgnęły zbrodnie ich do kości ich, ponieważ postrachem byli ci rycerze w kraju żyjących.
5.TYSIĄCL.WYD5A leżą oni nie przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych, którzy w pełnej zbroi bojowej zstąpili do Szeolu, którym podłożono ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli postrachem dla bohaterów w kraju żyjących.
6.BRYTYJKANie spoczywają z bohaterami, którzy niegdyś padli, którzy zstąpili do krainy umarłych w swojej wojennej zbroi; ich miecze położono im pod głowy, a ich tarcze na ich kościach, gdyż lęk przed tymi bohaterami panował niegdyś w krainie żyjących.
7.POZNAŃSKANie spoczywają z bohaterami, olbrzymami z dawnych czasów, [którzy] zstąpili do Szeolu ze swym rynsztunkiem bojowym, i położono im pod głowy ich miecze, ich tarcze zaś złożono na ich kościach, gdyż bohaterowie byli postrachem w ziemi żyjących.
8.WARSZ.PRASKALeżą oni nie wśród wojowników, którzy kiedyś, wcześniej, polegli, a do Szeolu zstąpili z całym swoim uzbrojeniem: którym miecze ich podłożono pod głowy, a tarczami okryto ich kości; budzili oni postrach nawet wśród dzielnych wojowników w krainie żyjących.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci z nieobrzezańców, co polegli, nie spoczęli przy rycerzach, którzy ze swą wojenną bronią legli w grobie, a pod ich głowy położono miecze, by w ten sposób ich zbrodnie przylgnęły do ich kości; ponieważ ci rycerze byli postrachem w kraju żyjących.
10.EIB.BIBLIA.2016A teraz leżą między padłymi bohaterami. Leżą oni wśród nieobrzezanych, którzy weszli w świat umarłych z orężem - miecze dano im pod głowy, a tarczami okryto kości, choć jako bohaterzy siali grozę w krainie żyjących.