« Eze 32:29 Księga Ezechiela 32:30 Eze 32:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tam książęta północne wszystkie i wszyscy łowcy, którzy zawiedzieni są z pobitymi, lękający się i od męztwa swego zawstydzeni, którzy zasnęli nieobrzezani z zabitymi mieczem i ponieśli sromotę swą z tymi, którzy zstępują do dołu.
2.GDAŃSKA.1881Tam wszyscy zgoła książęta północnej strony, i wszyscy Sydończycy, którzy zstępują do pobitych z strachem swoim, za moc swoję wstydzić się będą, i leżeć będą ci nieobrzezańcy z pobitymi mieczem, a odniosą hańbę swoję z tymi, którzy zstępują do dołu.
3.GDAŃSKA.2017Tam wszyscy książęta północy i wszyscy Sydończycy, którzy zstępują do pobitych; wstydzą się swego postrachu, jaki szerzyli swoją mocą, i leżą nieobrzezani z pobitymi mieczem. Znoszą swoją hańbę z tymi, którzy zstępują do dołu.
4.CYLKOWTam wszyscy pomazańce Północy, i wszyscy Cydończycy, którzy zstąpili do pobitych w grozie swojej, i dzielnością swą pohańbieni zostali; spoczęli oni jako nieobrzezańce przy pobitych od miecza, ponosząc hańbę swą u tych co legli w grobie.
5.TYSIĄCL.WYD5Tam są wszyscy władcy północy i wszyscy Sydończycy, którzy zstąpili wraz z pobitymi, okryci hańbą pomimo strachu, jaki szerzyły ich bohaterskie czyny; teraz leżą nieobrzezani przy tych, co mieczem zostali pobici, i cierpią hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu.
6.BRYTYJKATam są wszyscy książęta północy i wszyscy Sydończycy, którzy zstąpili wraz z pobitymi, mimo postrachu, jaki szerzyło ich bohaterstwo, okryci są hańbą, leżą jako nieobrzezani wraz z pobitymi mieczem i znoszą zniewagę wraz z tymi, którzy zstąpili do grobu.
7.POZNAŃSKASą tam wszyscy wodzowie północy, wszyscy Sydończycy, którzy zeszli [do Szeolu] z pomordowanymi, zawstydzeni z powodu postrachu, jaki budzili swą siłą. Spoczywają nie obrzezani z ofiarami miecza. Znoszą swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do grobu.
8.WARSZ.PRASKASą tam również wszyscy książęta północy, wszyscy Sydończycy. Znaleźli się tam razem z tymi, którzy mimo postrachu, jaki szerzyli swoją siłą, jednak zginęli od miecza. I tak znoszą swoje pohańbienie razem z tymi wszystkimi, co znaleźli się w dole.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam też wszyscy pomazańcy Północy i wszyscy Cydończycy, którzy w swej grozie zstąpili do pobitych oraz zostali pohańbieni swą dzielnością. Spoczęli przy pobitych od miecza, jako nieobrzezańcy, ponosząc swoją hańbę u tych, co legli w grobie.
10.EIB.BIBLIA.2016Tam są wszyscy wodzowie północy oraz wszyscy Sydończycy. Pobito ich, choć sami niegdyś siali grozę. Mimo męstwa zostali pokonani. Legli jak nieobrzezani razem z pobitymi mieczem. Ponieśli swą hańbę z tymi, którzy zeszli do grobu.