« Eze 32:30 Księga Ezechiela 32:31 Eze 32:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Widział je Pharao a ucieszył się ze wszystkiej zgraje swéj, która jest mieczem obita: Pharao i wszystkie wojsko jego, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Tych ujrzawszy Farao ucieszy się nad wszystką zgrają swoją, która jest mieczem pobita, Farao i wszystko wojsko jego, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Zobaczy ich faraon i ucieszy się z całej swojej rzeszy, którą pobito mieczem, faraon i całe jego wojsko – mówi Pan BóG.
4.CYLKOWIch to ujrzy Faraon i pocieszy się po całym tłumie swoim: pobity od miecza Faraon i wszystkie hufce jego, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Zobaczy ich faraon i pocieszać się będzie całym swym mnóstwem. Faraon i całe jego wojsko polegnie od miecza - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAGdy ich zobaczy faraon, pocieszać się będzie całym swoim ludem. Faraon i cały jego lud - to pobici mieczem - mówi Wszechmocny Pan,
7.POZNAŃSKAUjrzy ich faraon i ucieszy się z całej swej rzeszy. Ofiarami miecza są faraon i całe jego wojsko - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWszystkich ich zobaczy faraon i poczuje się podniesiony na duchu, widząc takie mnóstwo poległych od miecza. [Będzie wśród nich] faraon i całe jego wojsko. Taka jest wyrocznia Pana Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To ich zobaczy faraon i pocieszy się po całym swym tłumie; gdyż faraon pobity jest przez miecz, a także wszystkie jego hufce – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Gdy faraon ich zobaczy, pocieszy się po stracie swojej armii, po klęsce tych, którzy padli od miecza. Pocieszy się faraon i całe jego wojsko - oświadcza Wszechmocny PAN.