« Jan 2:21 Ewangelia Jana 2:22 Jan 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy przeto wstał zmartwych, wspomnieli uczniowie jego, iż to mówił im, i uwierzyli pismu i mowie którą rzekł Jezus.
2.WUJEK.1923Gdy tedy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż to mówił, i uwierzyli Pismu i mowie, którą wyrzekł Jezus.
3.RAKOW.NTGdy tedy wzbudzony był z martwych, wspomnieli uczniowie jego, iż im to powiedział; i uwierzyli Pismu i mowie, którą wyrzekł Jezus.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, gdy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był powiedział; i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.
6.SZCZEPAŃSKIToteż gdy z martwych powstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że o tem mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus.
7.GRZYM1936Po jego zmartwychwstaniu przypomnieli sobie uczniowie, iż o tem im mówił, i uwierzyli Pismu i słowom Jezusa.
8.DĄBR.WUL.1973I gdy powstał z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że o tym mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy powstał z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że o tym mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
11.BRYTYJKAGdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
12.POZNAŃSKAKiedy więc zmartwychwstał, uczniowie Jego przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które Jezus powiedział.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zmartwychwstał, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił. I uwierzyli Pismu oraz słowom, które wyrzekł Jezus.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy został wskrzeszony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli Pismu oraz słowu, które powiedział Jezus.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił - i uwierzyli Pismu oraz Słowu, które wypowiedział.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to mówił; i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.