« Mat 22:1 Ewangelia Mateusza 22:2 Mat 22:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który uczynił swadbę synowi swemu.
2.WUJEK.1923Podobne się stało królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu.
3.RAKOW.NTPrzypodobane jest ono Królestwo niebieskie człowiekowi Królowi, który uczynił wesela Synowi swemu;
4.GDAŃSKA.1881Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił wesele synowi swemu;
5.GDAŃSKA.2017Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATPrzypodobane jest królestwo niebieskie człowiekowi Królowi, który sprawował gody małżeńskie synowi swemu.
7.SZCZEPAŃSKIZ królestwem niebieskiem jest podobnie, jak z pewnym królem, który synowi swemu sprawił wesele.
8.GRZYM1936Królestwo niebieskie można porównać z królem, który wyprawił wesele synowi swojemu.
9.DĄBR.WUL.1973Podobne stało się Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu.
10.DĄBR.GR.1961Podobne stało się Królestwo Niebieskie królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.
12.BRYTYJKAPodobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.
13.POZNAŃSKAPodobne jest królestwo niebieskie do człowieka - króla, który wyprawił wesele swojemu synowi.
14.WARSZ.PRASKAZ królestwem niebieskim jest tak jak z królem, który wyprawił ucztę weselną synowi swemu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Królestwo Niebios zostało upodobnione do człowieka, króla, który sprawił gody swojemu synowi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólestwo Niebios przypomina pewnego króla, który przygotowywał wesele swojemu synowi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, króla, który wyprawił wesele swojemu synowi,