« Mat 22:31 Ewangelia Mateusza 22:32 Mat 22:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja jestem Bóg Awrahamów, i Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów. Nie jest Bóg Bogiem zmarłych, ale żywiących.
2.WUJEK.1923Jam jest Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków i Bóg Jakobów? Nie jestci Bóg umarłych, ale żywych.
3.RAKOW.NTJam jest on Bóg Abrahamów, i on Bóg Izaaków, i on Bóg Jakobów; nie jest Bóg Bogiem umarłych, ale żywiących.
4.GDAŃSKA.1881Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
6.SOŁOWEYCZYK.MATJam jest Bóg Abraamów, i Bóg Izaaków, i Bóg Jakubów: nie jestci Bóg Bogiem umarłych, ale żywych.
7.SZCZEPAŃSKI»Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakóba«? Nie jest On Bogiem umarłych, ale żyjących.
8.GRZYM1936Jam Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakóba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
9.DĄBR.WUL.1973Jam Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
10.DĄBR.GR.1961Jam Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.
12.BRYTYJKAJam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
13.POZNAŃSKAJa jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba - nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
14.WARSZ.PRASKAJa jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Nie jest On tedy Bogiem umarłych, ale żywych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ja jestem Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem martwych, ale żywych.