« Mat 22:36 Ewangelia Mateusza 22:37 Mat 22:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł mu: Umiłujesz Jehowę Boga twego, wszem sercem twoim, i wszytką duszą twoją, i wszytką myślą twoją.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Jezus: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiéj dusze twojéj i że wszystkiéj myśli twojéj.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, i z całej dusze twej, i z całego zmysłu twego.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu Jezus: Miłuj Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej.
7.SZCZEPAŃSKI<A> {Jezus} mu rzekł: »Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej«.
8.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Kochaj Pana Boga całem sercem, całą duszą, całą myślą swoją.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Jezus: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej.
10.DĄBR.GR.1961A on rzekł mu: Będziesz miłował Pana Boga twego całym sercem twoim i całą duszą twoją i całą myślą twoją.
11.TYSIĄCL.WYD5On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
12.BRYTYJKAA On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
13.POZNAŃSKAOn zaś odrzekł: - "Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy" i wszystkich myśli.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, całą duszą twoją i całym umysłem twoim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego twego serca i z całej twojej duszy, i z całej myśli twojej;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA On mu odpowiedział: Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją myślą;