« Mat 22:37 Ewangelia Mateusza 22:38 Mat 22:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To jest pierwsze i wielkie przykazanie.
2.WUJEK.1923Toć jest największe i pierwsze przykazanie.
3.RAKOW.NTTo jest pierwsze i wielkie roskazanie.
4.GDAŃSKA.1881To jest pierwsze i największe przykazanie.
5.GDAŃSKA.2017To jest pierwsze i największe przykazanie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATToć jest największe i pierwsze przykazanie.
7.SZCZEPAŃSKITo jest największe i pierwsze przykazanie.
8.GRZYM1936To jest największe i najpierwsze przykazanie;
9.DĄBR.WUL.1973To jest największe i pierwsze przykazanie.
10.DĄBR.GR.1961To jest to wielkie i pierwsze przykazanie.
11.TYSIĄCL.WYD5To jest największe i pierwsze przykazanie.
12.BRYTYJKATo jest największe i pierwsze przykazanie.
13.POZNAŃSKATo jest największe i pierwsze przykazanie.
14.WARSZ.PRASKAOto największy i pierwszy nakaz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to jest pierwsze oraz doniosłe przykazanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jest najważniejsze i pierwsze przykazanie.
17.TOR.NOWE.PRZ.To jest wielkie i pierwsze przykazanie.