« Mat 22:7 Ewangelia Mateusza 22:8 Mat 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówił sługom swym swadba jednak gotowa jest, lecz wezwani nie byli godni.
2.WUJEK.1923Tedy rzekł służebnikom swoim: Godyć są gotowe; lecz zaproszeni nie byli godnymi.
3.RAKOW.NTTedy mówi sługom swym: Weseleć gotowe jest, lecz wezwani nie byli godni.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł sługom swoim: Weseleć wprawdzie jest gotowe; lecz zaproszeni nie byli godni.
5.GDAŃSKA.2017Potem powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy rzekł służebnikom swoim: Godyć są gotowe; lecz zaproszeni nie byli godnemi.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy rzecze do sług swoich: Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
8.GRZYM1936A wtedy rzecze do usług: Uczta weselna już gotowa, ale goście nie byli godni.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy rzekł sługom swoim: Gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy rzecze sługom swoim: Gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
12.BRYTYJKAWtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
13.POZNAŃSKAPotem mówi swoim sługom: Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
14.WARSZ.PRASKAA potem powiedział do służących: Uczta jest gotowa, ale zaproszeni nie okazali się godnymi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy mówi swoim sługom: Gody wprawdzie są gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział do służby: Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni.