« Mat 22:8 Ewangelia Mateusza 22:9 Mat 22:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Idźcie przeto na rostanie dróg, a którekolwiek najdziecie zowcie na swadbę.
2.WUJEK.1923A przeto idźcie na rozstania dróg, a którychkolwiek najdziecie, wzówcie na gody.
3.RAKOW.NTIdźcie tedy na rozstania dróg, i ilebyście ich naleźli wzowcie na wesela.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż idźcie na rozstania dróg, kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele.
5.GDAŃSKA.2017Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przeto idźcie na rozstajne drogi: a którychkolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele.
7.SZCZEPAŃSKIWynijdźcie więc na rozstaje dróg, i wzywajcie na gody, kogo tylko spotkacie.
8.GRZYM1936Idźcie więc na ulice rozstajne i kogo napotkacie, zaproście na wesele.
9.DĄBR.WUL.1973Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody.
10.DĄBR.GR.1961Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody.
11.TYSIĄCL.WYD5Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie.
12.BRYTYJKAIdźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.
13.POZNAŃSKAWyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele wszystkich spotkanych. -
14.WARSZ.PRASKAIdźcie tedy na rozstaje dróg i zwołujcie na ucztę wszystkich, których tylko tam znajdziecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zatem idźcie na drogi szlaków, a kogokolwiek znajdziecie, zaproście na gody.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego idźcie na rozstaje dróg, i kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na uroczystości weselne.