« Sęd 14:9 Księga Sędziów 14:10 Sęd 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszedł tedy ojciec jego do niewiasty, i sprawił synowi swemu Samsonowi ucztę; bo tak młodzieńcy zwykli byli czynić.
2.GDAŃSKA.1881tedy szedł ojciec jego do onej niewiasty, i sprawił tam Samson wesele; bo tak czyniwali młodzieńcy.
3.GDAŃSKA.2017Potem jego ojciec poszedł do tej kobiety i Samson wyprawił tam wesele. Tak bowiem zwykli czynić młodzieńcy.
4.CYLKOWPoczem wstąpił ojciec jego do owej kobiety, Szymszon zaś wyprawił tam ucztę; tak bowiem czyniła zwykle młodzież.
5.KRUSZYŃSKIOjciec jego przybył do niewiasty i urządził tam Samson ucztę, tak bowiem czyniła młodzież.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i wyprawiono Samsonowi wesele, które trwało siedem dni, bo tak było we zwyczaju wśród młodzieńców.
7.BRYTYJKAPotem zstąpił jego ojciec do tej kobiety a Samson wyprawił tam ucztę weselną; taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców.
8.POZNAŃSKAJego ojciec przybył również do tej niewiasty. Tam urządził Samson ucztę weselną, tak bowiem zwykli czynić młodzieńcy.
9.WARSZ.PRASKAPrzyszedł tez do owej kobiety ojciec Samsona. A Samson wydał ucztę, bo taki był zwyczaj u młodych ludzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem jego ojciec poszedł do owej kobiety, zaś Szymszon wyprawił tam ucztę; bo tak zwykle czyniła młodzież.
11.EIB.BIBLIA.2016Wkrótce w miejscu zamieszkania wybranki Samsona zjawił się jego ojciec i wtedy Samson wyprawił tam ucztę, jak to robili wówczas młodzi ludzie.