« Sęd 14:10 Księga Sędziów 14:11 Sęd 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy tedy go ujrzeli mieszczanie onego miejsca, dali mu towarzyszów trzydzieści, żeby z nim byli.
2.GDAŃSKA.1881A gdy go ujrzeli Filistyni, wzięli trzydzieści towarzyszów, aby byli przy nim.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Filistyni ujrzeli go, wzięli trzydziestu towarzyszy, aby przy nim byli.
4.CYLKOWSkoro jednak ujrzano go, wzięto trzydziestu drużbów aby mu towarzyszyli.
5.KRUSZYŃSKIGdy go ujrzano, wzięto trzydziestu drużbów i towarzyszyli mu.
6.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ jednak obawiano się go, wybrano trzydziestu towarzyszy, żeby przy nim byli.
7.BRYTYJKAPonieważ jednak bali się go, sprowadzili trzydziestu towarzyszy, aby byli przy nim.
8.POZNAŃSKAGdy ujrzano go w mieście, przydano mu trzydziestu spośród jej rodaków, by mu towarzyszyli.
9.WARSZ.PRASKAPonieważ jednak Filistyńczycy się go obawiali, wezwano trzydziestu [innych] ludzi, żeby z nim byli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro go jednak ujrzano, wzięto trzydziestu drużbów, aby mu towarzyszyli.
11.EIB.BIBLIA.2016Gdy zobaczyli Samsona, przydali mu do towarzystwa trzydziestu innych mężczyzn.