« Sęd 14:16 Księga Sędziów 14:17 Sęd 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przez siedm tedy dni wesela płakała przed nim, aż dnia siódmego, gdy mu się uprzykrzyła, wyłożył: która wnet powiedziała sąsiadom swoim.
2.GDAŃSKA.1881I płakała nań przez one siedem dni, póki mieli wesele. Stało się tedy dnia siódmego, że jej oznajmił, bo mu się uprzykrzała. A ona powiedziała onę zagadkę synom ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017I płakała przed nim przez siedem dni, póki trwało wesele. A siódmego dnia wyjaśnił jej, bo mu się naprzykrzała. A ona powiedziała zagadkę synom swego ludu.
4.CYLKOWI tak płakała przed nim przez owe siedm dni trwania uczty. Siódmego dnia nareszcie wyjaśnił jej, ponieważ mu się uprzykrzała; poczem wyjaśniła ową zagadkę współplemieńcom swoim.
5.KRUSZYŃSKII płakała przed nim w ciągu siedmiu dni, jak długo trwała u nich uczta. Dnia siódmego objaśnił jej, ponieważ mu się uprzykrzała, a ona objaśniła zagadkę pobratyńcom ludu swego.
6.TYSIĄCL.WYD5I płakała przed nim przez owe siedem dni, kiedy mieli wesele. Dnia siódmego podał jej rozwiązanie, gdyż mu się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu.
7.BRYTYJKAI płakała przed nim przez całe siedem dni, póki trwała uczta weselna. A siódmego dnia powiedział jej, gdyż napierała nań, ona zaś odsłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom.
8.POZNAŃSKAI tak płakała wciąż przed nim przez całe siedem dni, podczas których trwała ich uczta weselna. A siódmego dnia podał jej rozwiązanie, bo mocno nalegała. Ona zaś zdradziła rozwiązanie zagadki swoim rodakom.
9.WARSZ.PRASKAWtedy ona zaczęła szlochać wobec niego i tak trwała w smutku przez siedem dni biesiadnych. Siódmego dnia, ponieważ nie dawała mu spokoju, podał jej rozwiązanie zagadki, a ona przekazała to wyjaśnienie synom swojego ludu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak płakała przed nim przez owe siedem dni trwania uczty. A siódmego dnia nareszcie jej wyjaśnił, ponieważ mu się uprzykrzała; a ona wyjaśniła tą zagadkę swoim współplemieńcom.
11.EIB.BIBLIA.2016Ona jednak płakała przy nim przez całe siedem dni, tak długo, jak długo trwała uczta! Siódmego dnia naciskała zaś tak bardzo, że Samson powiedział, o co chodzi. Ona zaś zdradziła rozwiązanie tej zagadki swoim ziomkom.