« 1Sam 18:21 1 Księga Samuela 18:22 1Sam 18:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozkazał Saul sługom swoim: Mówcie Dawidowi, jakobych ja o tem nie wiedział, mówiąc: Oto się podobasz królowi, i wszyscy słudzy jego miłują cię: a tak teraz bądź zięciem królewskim.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rozkazał Saul sługom swoim: Rzeczcie do Dawida potajemnie, mówiąc: Oto, upodobał cię sobie król, i wszyscy słudzy jego miłują cię, a tak teraz bądź zięciem królewskim.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul nakazał swoim sługom: Powiedzcie do Dawida w tajemnicy: Oto król ma w tobie upodobanie i wszyscy jego słudzy kochają cię. Zostań więc teraz zięciem króla.
4.CYLKOWI polecił Saul sługom swoim: Pomówcie tajemnie z Dawidem, a powiedzcie mu: Oto król życzliwym ci jest, a wszyscy słudzy jego miłują cię, i tak możesz spowinowacić się z królem.
5.KRUSZYŃSKII rozkazał Saul sługom swoim: "Przemawiajcie poufnie do Dawida, głosząc: Oto król podoba sobie w tobie i wszyscy słudzy jego cię kochają, bądźże teraz zięciem króla".
6.TYSIĄCL.WYD5Sługom zaś Saul polecił: Porozmawiajcie potajemnie z Dawidem i donieście mu: Król jest dla ciebie życzliwy, słudzy jego cię kochają. Zostań więc zięciem króla!
7.BRYTYJKAI dał Saul swoim sługom polecenie: Porozmawiajcie potajemnie z Dawidem, mówiąc mu: Oto król upodobał cię sobie i wszyscy jego słudzy miłują cię, możesz więc teraz zostać zięciem królewskim.
8.POZNAŃSKASługom zaś swoim Saul rozkazał: - Mówcie Dawidowi w tajemnicy: Oto król upodobał sobie ciebie i wszyscy jego słudzy także ciebie kochają; zostań więc teraz zięciem królewskim.
9.WARSZ.PRASKAA sługom swoim wydał Saul taki rozkaz: Donieście Dawidowi, że serce Saula znów zwróciło się ku niemu, że są mu też bardzo życzliwi wszyscy słudzy Saula. Niechże tedy Dawid tym razem zgodzi się zostać zięciem Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Saul polecił swoim sługom: Pomówcie potajemnie z Dawidem i mu powiedzcie: Oto król jest ci życzliwym, a wszyscy jego słudzy cię miłują, więc możesz się spowinowacić z królem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoza tym Saul polecił swoim sługom: Porozmawiajcie poufnie z Dawidem. Powiedzcie: Zobacz, podobasz się królowi. Kocha cię cała służba. Naprawdę możesz zostać zięciem króla.