« 1Sam 18:22 1 Księga Samuela 18:23 1Sam 18:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówili słudzy Saulowi w uszy Dawidowe wszystkie te słowa, i rzekł Dawid: Czy się wam mała rzecz widzi być zięciem królewskim? a jam jest mąż ubogi i chudy.
2.GDAŃSKA.1881A gdy mówili słudzy Saulowi w uszy Dawidowe te słowa, odpowiedział Dawid: Czy się wam mała rzecz widzi, być zięciem królewskim, gdyżem ja jest mężem ubogim i podłym?
3.GDAŃSKA.2017Słudzy Saula powtórzyli te słowa do uszu Dawida, a Dawid odpowiedział: Czy wam się wydaje, że to błaha rzecz być zięciem króla? Jestem przecież człowiekiem ubogim i mało znaczącym.
4.CYLKOWPowtórzyli tedy słudzy Saula słowa te w uszy Dawida, ale Dawid odpowiedział: Alboż to błahostką w oczach waszych, abym spowinowacił się z królem, gdym przecież tylko człowiekiem biednym i upośledzonym?
5.KRUSZYŃSKISłudzy królewscy powtarzali te słowa wobec Dawida i rzekł Dawid: "Czyż to małą rzeczą wydaje się w oczach waszych zostać zięciem królewskim? Wszak ja jestem człowiekiem biednym i upośledzonym"
6.TYSIĄCL.WYD5Słudzy powtórzyli Dawidowi słowa Saula, on zaś odrzekł: Czy wam wydaje się rzeczą błahą być zięciem króla? Ja jestem przecież człowiekiem biednym i mało znaczącym.
7.BRYTYJKASłudzy Saula powtórzyli więc te słowa Dawidowi; lecz Dawid odrzekł: Czy to drobna rzecz w oczach waszych zostać zięciem królewskim? Bo przecież jestem mężem ubogim i nieznacznym.
8.POZNAŃSKASłudzy Saula powtórzyli te słowa Dawidowi. Dawid wszakże odpowiedział: - Uważacie, że to mała rzecz zostać zięciem królewskim? Jestem człowiekiem biednym i pospolitym.
9.WARSZ.PRASKAKiedy słudzy przekazali Dawidowi tę wiadomość, Dawid odpowiedział: Czy według was to taka błaha rzecz być zięciem króla? Przecież ja jestem biednym człowiekiem i pochodzę z bardzo niskiego rodu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem słudzy Saula powtórzyli te słowa w uszy Dawida, lecz Dawid odpowiedział: Czyż to jest błahostką w waszych oczach, jeśli się spowinowacę z królem, będąc biednym i mało poważanym człowiekiem?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłudzy Saula powtórzyli te słowa Dawidowi. Dawid jednak uznał: Czy zostać zięciem króla to według was drobnostka? Przecież ja jestem ubogim, niewiele znaczącym człowiekiem.