« 1Sam 18:24 1 Księga Samuela 18:25 1Sam 18:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Saul: Tak rzeczcie do Dawida: Nie potrzebuje król ślubin, jedno tylko sto odrzezków Philistyńskich, aby się stała pomsta nad nieprzyjacioły królewskimi. Lecz Saul myślił podać Dawida w ręce Philistynom.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Saul: Tak powiedzcie Dawidowi: Nie dbać król o wiano, tylko chce mieć sto nieobrzezek Filistyńskich, aby się stała pomsta nad nieprzyjaciołmi królewskimi; bo Saul myślił, jakoby Dawida podać w ręce Filistynom.
3.GDAŃSKA.2017Saul odpowiedział: Tak powiedzcie Dawidowi: Król nie chce innego wiana jak tylko sto napletków filistyńskich, aby się pomścić na swoich wrogach. Saul planował bowiem, że Dawid wpadnie w ręce Filistynów.
4.CYLKOWI rzekł Saul: Tak oświadczcie Dawidowi: Nie żąda król wiana innego jak sto napletków filistyńskich, aby wziąć pomstę na wrogach króla. Saul zamierzał mianowicie zagubić Dawida ręką Filistynów.
5.KRUSZYŃSKISaul odrzekł: "Tak odpowiecie Dawidowi: Król nie żąda okupu, lecz sto odrzezków filistyńskich, aby pomścić się nad wrogami króla". Saul myślał, aby Dawid wpadł w ręce Filistynów.
6.TYSIĄCL.WYD5Saul odrzekł: Powiedzcie Dawidowi, że król nie żąda innej zapłaty niż stu napletków Filistynów, aby pomścić się na wrogach królewskich. Saul liczył na to, że Dawid dostanie się w ręce Filistynów.
7.BRYTYJKAA Saul rzekł: Tak powiedzcie Dawidowi: Król nie chce innego wiana, jak tylko sto napletków filistyńskich, aby zemścić się na wrogach króla. Saul zaś zmierzał do tego, aby Dawid wpadł w ręce Filistyńczyków.
8.POZNAŃSKAWtedy Saul nakazał: - Tak powiecie Dawidowi: Król nie chce innego daru ślubnego, jak tylko sto napletków filistyńskich jako zemstę na wrogach króla. Saul liczył na to, że Dawid wpadnie w ręce Filistynów.
9.WARSZ.PRASKARzekł na to Saul: Donieście Dawidowi, że król nie żąda od niego żadnego posagu. Chce jedynie, żeby mu dostarczył sto napletków filistyńskich, które byłyby dowodem zemsty na wrogach króla. Saul bowiem spodziewał się, że w ten sposób Dawid wpadnie w ręce Filistynów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Saul powiedział: Tak oświadczcie Dawidowi: Król nie żąda innego wiana niż sto pelisztyńskich napletków, by wziąć pomstę na wrogach króla. Gdyż Saul zamierzał zgubić Dawida ręką Pelisztinów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul jednak polecił: Powiedzcie Dawidowi, że królowi nie zależy na wianie. Wolałby sto filistyńskich napletków, jako dowód zemsty na jego wrogach. Saul bowiem wciąż dążył do tego, by Dawid wpadł w ręce Filistynów.