« 1Sam 18:25 1 Księga Samuela 18:26 1Sam 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I gdy odnieśli słudzy jego Dawidowi słowa, które był rzekł Saul, spodobała się mowa w oczach Dawidowych, aby został zięciem królewskim.
2.GDAŃSKA.1881Tedy słudzy jego powiedzieli te słowa Dawidowi; i spodobało się to Dawidowi, aby został zięciem królewskim; a jeszcze się nie były wypełniły dni one.
3.GDAŃSKA.2017Gdy jego słudzy powtórzyli te słowa Dawidowi, spodobało się to Dawidowi, że ma zostać zięciem króla. A te dni jeszcze się nie wypełniły.
4.CYLKOWGdy tedy donieśli o tem słudzy jego Dawidowi, podobało się to oczom Dawida, aby spowinowacić się z królem; ale zanim jeszcze czas się spełnił,
5.KRUSZYŃSKISłudzy jego oznajmili te słowa Dawidowi i Dawidowi ta rzecz się podobała, że zostanie zięciem królewskim. Jeszcze nie wypełniły się dni,
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy słudzy zawiadomili o tym Dawida, wydało mu się dobre to, że może zostać zięciem króla. Zanim upłynęły wyznaczone dni,
7.BRYTYJKAA gdy donieśli o tym jego słudzy Dawidowi, spodobała się ta rzecz Dawidowi, aby zostać zięciem królewskim; lecz zanim jeszcze termin minął,
8.POZNAŃSKAGdy słudzy jego donieśli Dawidowi o tych słowach, spodobała się Dawidowi myśl, by zostać zięciem królewskim. Zanim wypełniły się dni,
9.WARSZ.PRASKAGdy słudzy Saula powiadomili o tym Dawida, zgodził się on zostać zięciem króla. Nie upłynęły jeszcze nawet wyznaczone dni,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy zatem jego słudzy donieśli to Dawidowi, podobało się oczom Dawida, by się spowinowacić z królem. Lecz zanim czas się dopełnił,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy słudzy Saula przekazali Dawidowi te słowa, ten uznał, że jeśli tak, to właściwie dobrze byłoby zostać zięciem króla. I zanim wypełniły się oznaczone dni,