« 1Sam 18:27 1 Księga Samuela 18:28 1Sam 18:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I baczył Saul i zrozumiał, że Pan był z Dawidem. Michol téż, córka Saulowa, miłowała go.
2.GDAŃSKA.1881A widząc Saul, i bacząc, że Pan był z Dawidem, a iż Michol, córka jego, miłowała go,
3.GDAŃSKA.2017A gdy Saul zobaczył i przekonał się, że PAN jest z Dawidem i że jego córka Mikal go kocha;
4.CYLKOWI widział Saul i przekonał się, że jest Wiekuisty z Dawidem; Michal też, córka Saula, kochała go.
5.KRUSZYŃSKISaul widział i zrozumiał, że Bóg był z Dawidem; a Mikhal, córka Saula, kochała go.
6.TYSIĄCL.WYD5Przekonał się też Saul naocznie, że Pan jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go.
7.BRYTYJKAA gdy Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a Michal, córka Saula kochała go,
8.POZNAŃSKAGdy Saul spostrzegł i zrozumiał, że Jahwe jest z Dawidem i że Mikal, córka Saula, kocha go,
9.WARSZ.PRASKAAle zobaczył też Saul i zrozumiał, że Jahwe był z Dawidem, a Mikal, córka Saula, kochała Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Saul też widział i się przekonał, że WIEKUISTY jest z Dawidem; kochała go też Michal, córka Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy Saul przekonał się, że PAN jest z Dawidem, a jego córka Michal rzeczywiście go kocha,