« 1Sam 18:29 1 Księga Samuela 18:30 1Sam 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyciągnęły książęta Philistyńskie, a od początku wyciągnienia ich, roztropniéj sobie poczynał Dawid, niźli wszyscy słudzy Saulowi, i stało się imię jego bardzo sławne.
2.GDAŃSKA.1881I wpadały książęta Filistyńskie do ziemi. A kiedykolwiek wpadały, roztropniej sobie poczynał Dawid nad wszystkie sługi Saulowe; przetoż sławne było imię jego bardzo.
3.GDAŃSKA.2017A książęta Filistynów robili wypady. A przy każdym ich wypadzie Dawid postępował roztropniej niż wszyscy słudzy Saula, tak że jego imię stało się bardzo sławne.
4.CYLKOWI wystąpili wodzowie Filistynów; ile razy jednak występowali, wiodło się Dawidowi więcej niż wszystkim sługom Saula, tak że wsławiło się imię jego bardzo.
5.KRUSZYŃSKIA książęta filistyńscy czynili napady i zdarzało się za każdym razem, gdy napadali, powodziło się Dawidowi więcej, aniżeli wszystkim sługom Saula i bardzo rozsławiło się imię jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wodzowie filistyńscy robili wypady. Za każdym ich wypadem Dawid odnosił większe zwycięstwa niż wszyscy słudzy Saula. Imię jego stawało się coraz sławniejsze.
7.BRYTYJKAA książęta filistyńscy wyruszali w pole; lecz ilekroć wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż wsławiło się bardzo jego imię.
8.POZNAŃSKAKsiążęta filistyńscy robili wypady. A w każdej wyprawie Dawidowi bardziej dopisywało szczęście niż wszystkim [innym] sługom Saula, tak że jego imię stało się bardzo sławne.
9.WARSZ.PRASKAZa każdym razem, kiedy przywódcy filistyńscy zapuszczali się w kraj Izraelitów, Dawid dzięki swojemu męstwu odnosił nad nimi większe zwycięstwa niż wszyscy słudzy Saula. A imię jego okrywało się coraz większą sławą.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wystąpili też wodzowie Pelisztinów. Jednak ile razy występowali, Dawidowi się wiodło lepiej niż wszystkim sługom Saula; tak, że jego imię bardzo się wsławiło.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKsiążęta filistyńscy podejmowali różne wyprawy. Lecz ilekroć wyruszali do bitwy, Dawid radził sobie lepiej niż pozostali słudzy Saula, tak że imię Dawida nabierało coraz większego znaczenia.