« Psal 29:4 Księga Psalmów 29:5 Psal 29:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(28:5) Głos boży połamający cedry i złamie Gospodzin cedry libańskie.
2.PS.PUŁAWSKI(28:5) Głos boży połamający cedry i złomi Gospodzin cedry libań❬s❭kie.
3.WUJEK.1923Głos Pański łamiący cedry: i połamie Pan cedry Libańskie.
4.GDAŃSKA.1881Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry Libańskie,
5.GDAŃSKA.2017Głos PANA łamie cedry, PAN łamie cedry Libanu;
6.GÖTZE.1937Głos Pański łamie cedry, tak, Pan łamie cedry libańskie
7.CYLKOWGłos Boży łamie cedry; druzgoce Bóg cedry Libanu.
8.KRUSZYŃSKIGłos Pański łamie cedry, a kruszy Pan cedry libańskie.
9.ASZKENAZY Głos Jehowy łamie cedry i złamie Jehowa cedry Libanu.
10.SZERUDAGłos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry libańskie.
11.TYSIĄCL.WYD1(28:5) Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu,
12.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu,
13.BRYTYJKAGłos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu.
14.POZNAŃSKAGłos Jahwe łamie cedry, Jahwe łamie cedry Libanu
15.WARSZ.PRASKAGłos Pana cedry rozdziera, Pan rozdziera cedry Libanu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos BOGA łamie cedry; WIEKUISTY druzgocze cedry Libanu.
17.EIB.BIBLIA.2016Głos PANA łamie cedry, PAN łamie cedry Libanu.