« Psal 29:6 Księga Psalmów 29:7 Psal 29:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(28:7a) Głos boży rozkrawający płomień ogienny,
2.PS.PUŁAWSKI(28:7a) Głos boży rozkrawający płomień ogniowy,
3.WUJEK.1923Głos Pański rozmiatający płomień ognisty.
4.GDAŃSKA.1881Głos Pański krzesze płomień ognisty.
5.GDAŃSKA.2017Głos PANA krzesze płomienie ognia.
6.GÖTZE.1937Głos Pański krzesze płomienie ogniste;
7.CYLKOWGłos Boży krzesze płomienie ognia.
8.KRUSZYŃSKIGłos Pański wznieca płomienie.
9.ASZKENAZY Głos Jehowy roznieca płomienie ognia.
10.SZERUDAGłos Pana krzesze płomienie ogniste.
11.TYSIĄCL.WYD1(28:7) Głos Pana wznieca płomienie ognia,
12.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,
13.BRYTYJKAGłos Pana krzesze płomienie ogniste.
14.POZNAŃSKAGłos Jahwe krzesze języki ogniste;
15.WARSZ.PRASKAGłos Pana rozrzuca ogniste strzały,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos BOGA krzesze płomienie ognia.
17.EIB.BIBLIA.2016Głos PANA wznieca płomienie,