« 1Krl 7:17 1 Księga Królewska 7:18 1Krl 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dokonał słupów i dwu rzędów wokoło każdéj siatki, aby okryły kapitella, które były na wierzchu malogranatów: tymże sposobem uczynił na kapitellum drugiem.
2.GDAŃSKA.1881A uczyniwszy słupy sprawił dwa rzędy jabłek granatowych w około na siatce jednej, aby okrywały gałki, które były na wierzchu; także też uczynił i na drugiej gałce.
3.GDAŃSKA.2017Po wykonaniu kolumn sporządził dwa rzędy jabłek granatu dokoła na jednej siatce, aby pokrywały głowice na wierzchołkach kolumn. Tak samo zrobił na drugiej głowicy.
4.CYLKOWI uczynił kolumny tak, aby były dwa rzędy granatów wokoło na kracie jednej, dla przybrania kapiteli, które na wierzchu; podobnie uczynił na kapitelu drugim.
5.KRUSZYŃSKIWykonał też dwa rzędy jabłuszek dookoła jednej siatki dla przykrycia kapitelu, który był na wierzchu kolumny; tak też uczynił dla kapitelu drugiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wykonał też jabłka granatu: dwa rzędy dokoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy.
7.BRYTYJKASporządził też po dwa rzędy jabłek granatu wokoło każdej plecionki pokrywającej głowice na wierzchu kolumn, dla jednej i dla drugiej kolumny.
8.POZNAŃSKAWykonał [też] jabłka granatu; na jednej siatce [były ich] dwa rzędy, aby pokrywały głowice znajdujące się na wierzchołkach kolumn. To samo wykonał dla drugiej głowicy.
9.WARSZ.PRASKADwa rzędy owoców granatu otaczały sploty na głowicach – na jednej głowicy i na drugiej – i pokrywały głowice znajdujące się na szczytach kolumn.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kolumny zrobił tak, aby wokół, na jednej kracie, na wierzchu kapiteli, były dwa rzędy granatów w celu przybrania; podobnie uczynił na drugim kapitelu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie, dla kolumn odlał jabłka granatu, które w dwóch rzędach miały być przymocowane dookoła obu siatek okrywających głowice, mające wieńczyć kolumny.