« 1Krl 7:37 1 Księga Królewska 7:38 1Krl 7:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ktemu uczynił dziesięć umywadlni miedzianych: czterdzieści batów brała jedna umywadlnia, a była na cztery łokcie: a każdą umywadlnia na każdym, to jest na dziesiąciu podstawkach, postawił.
2.GDAŃSKA.1881Przytem uczynił dziesięć wiader miedzianych; czterdzieści wanien brała w się jedna wanna, a każda wanna była na cztery łokcie; jedna wanna stała na jednym podstawku, a tak stały na dziesięciu podstawkach.
3.GDAŃSKA.2017Potem wykonał dziesięć kadzi z brązu. Jedna kadź mieściła czterdzieści bat i każda z nich miała cztery łokcie. Na każdej z dziesięciu podstaw stała jedna kadź.
4.CYLKOWPrzygotował również dziesięć umywalni z kruszcu, czterdzieści bat obejmowała umywalnia każda; cztery łokcie zaś miała każda umywalnia; po jednej umywalni było dla każdego z dziesięciu podnoży.
5.KRUSZYŃSKIWykonał też dziesięć basenów miedzianych; każdy basen zawierał czterdzieści batów; każdy basen miał cztery łokcie; każdy basen był na jednej podstawie - na jednej z dziesięciu podstaw.
6.TYSIĄCL.WYD5Zrobił też dziesięć kadzi z brązu. Jedna kadź miała pojemność czterdziestu bat. Każda kadź miała cztery łokcie i każda z nich była w jednej z dziesięciu podstaw.
7.BRYTYJKASporządził też dziesięć brązowych wanien, każdą o pojemności czterdziestu wiader i czterech łokciach długości. Dla każdej z dziesięciu umywalni przeznaczona była jedna wanna.
8.POZNAŃSKAWykonał [także] dziesięć zbiorników z brązu. Jeden zbiornik mieścił czterdzieści bat, każdy zbiornik miał cztery łokcie; jeden zbiornik przypadał na jedna podstawę; na dziesięć podstaw [było dziesięć zbiorników].
9.WARSZ.PRASKA[Ten sam brązownik] wykonał też dziesięć kadzi z brązu. Każda mogła pomieścić czterdzieści batów. Średnica każdej kadzi wynosiła cztery łokcie. Jedna kadź znajdowała się na jednym z dziesięciu naczyń [opisanych wyżej].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z kruszcu przygotował także dziesięć umywalni, każda umywalnia mieściła czterdzieści bat i każda umywalnia miała cztery łokcie; dla każdego z dziesięciu podnóży było po jednej umywalni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDo tego wykonał dziesięć brązowych wanien. Każda mieściła czterdzieści batów wody i mierzyła cztery łokcie. Na każdą z dziesięciu podstaw przypadała jedna wanna.