« DzA 22:14 Dzieje Apostolskie 22:15 DzA 22:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż będziesz świadkiem jego ku wszem ludziom, coś widział i słyszał.
2.WUJEK.1923Albowiem będziesz jego świadkiem do wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
3.RAKOW.NTIż będziesz świadkiem jego u wszytkich ludzi, onych rzeczy, któreś widział i słyszał.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
5.GDAŃSKA.2017Będziesz mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś.
6.JACZEWSKIBędziesz opowiadaczem jego nauki u wszystkich narodów; będziesz świadczył o tem, coś widział i co słyszałeś.
7.SZCZEPAŃSKIbo przed wszystkimi ludźmi masz być Jego świadkiem w tem wszystkiem, coś widział i słyszał.
8.DĄBR.WUL.1973Bo wobec wszystkich ludzi będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał.
9.DĄBR.GR.1961Bo wobec wszystkich ludzi będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś.
11.BRYTYJKAPonieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi.
12.POZNAŃSKAbędziesz Mu świadkiem u wszystkich ludzi tego, co widziałeś i słyszałeś.
13.WARSZ.PRASKABędziesz wobec wszystkich ludzi świadczył o tym, co zobaczysz i usłyszysz.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż względem wszystkich ludzi będziesz Mu świadkiem tych rzeczy, co zobaczyłeś i usłyszałeś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn cię przeznaczył, abyś wobec wszystkich ludzi był Jego świadkiem i mówił o tym, co zobaczyłeś i co usłyszałeś.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż będziesz Mu świadkiem wobec wszystkich ludzi – tego, co widziałeś i słyszałeś.