« DzA 22:15 Dzieje Apostolskie 22:16 DzA 22:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz co odwłaczasz? Wstawszy ponurz się, a omyj grzechy twe, wzywając imienia pańskiego.
2.WUJEK.1923A teraz co odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy twe, wzywając imienia jego.
3.RAKOW.NTA teraz co mieszkasz? Wstawszy, ponurz się, a omyj grzechy twe, wzywając imienia Pańskiego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz cóż odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy twoje, wzywając imienia Pańskiego.
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana.
6.JACZEWSKIOtoż nie zwłócz już dłużej; powstań i przyjmij chrzest; obmyj twe grzechy, wezwawszy imienia Jezusowego.
7.SZCZEPAŃSKIA teraz czemu zwlekasz? Wstań i przyjmij chrzest i obmyj swe grzechy, wezwawszy Jego imienia.
8.DĄBR.WUL.1973A teraz czemu zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj grzechy swoje wzywając imienia jego.
9.DĄBR.GR.1961A teraz czemu zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj grzechy swoje wzywając imienia jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!
11.BRYTYJKAA czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego.
12.POZNAŃSKACzemu się więc wahasz? Wstań, ochrzcij się, oczyść się z grzechów twoich, wzywając Jego imienia!«
13.WARSZ.PRASKADlaczego więc jeszcze się ociągasz? Wstań zaraz, przyjmij chrzest, by uwolnić się z twoich grzechów wzywając Jego imienia!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i wzywając Imienia Pana, zmyj z siebie twoje grzechy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz - dlaczego zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.A teraz czemu zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj z siebie twoje grzechy, wezwawszy imienia Pana.