« DzA 22:16 Dzieje Apostolskie 22:17 DzA 22:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się gdym się wrócił do Jeruzalema, i modliłem się w świątnicy, byłem wzachwyceniu i widziałem ji mówiącego mi.
2.WUJEK.1923I stało się, gdym się wrócił do Jeruzalem, a modliłem się w kościele, żem był w zachwyceniu.
3.RAKOW.NTI sstało się gdym się ja wrócił do Jeruzalem, i modliłem się w Kościele, żem był w zapamiętaniu.
4.GDAŃSKA.1881I stało się potem, gdym się wrócił do Jeruzalemu, a modliłem się w kościele, żem był w zachwyceniu.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie.
6.JACZEWSKIPo powrocie do Jerozolimy, gdym się modlił w kościele, byłem w zachwyceniu
7.SZCZEPAŃSKIAle, gdy wróciłem do Jerozolimy i w świątyni się modliłem, przydarzyło mi się, że wpadłem w zachwyt,
8.DĄBR.WUL.1973I zdarzyło się, gdym wrócił do Jeruzalem i modlił się w świątyni, żem wpadł w zachwycenie
9.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się, gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, że wpadłem w zachwycenie
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy wróciłem do Jeruzalem i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie.
11.BRYTYJKAA gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie,
12.POZNAŃSKAPotem wróciłem do Jerozolimy, a gdy modliłem się w świątyni, miałem widzenie.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy wróciłem do Jerozolimy i wszedłem do świątyni, żeby się pomodlić, nagle wpadłem w zachwyt.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy wróciłem do Jerozolimy oraz modliłem się w Świątyni, zdarzyło mi się, że byłem w ekstazie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy już wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, doznałem zachwycenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.I stało się potem, gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, że byłem w uniesieniu.