« DzA 22:28 Dzieje Apostolskie 22:29 DzA 22:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wnet przeto odstąpili od niego, którzy go mieli pytać. A Hetman bał się, doznawszy że Rzymianin jest, że go też był związał.
2.WUJEK.1923Natychmiast tedy odstąpili od niego, co go męczyć mieli. Tysiącznik téż zlękł się, skoro się dowiedział, że był mieszczaninem Rzymskim, a iż go był związał.
3.RAKOW.NTA wnetże odstąpili od niego oni, którzy go mieli wypytawać; A Rotmistrz też bał się, dowiedziawszy się że Rzymianinem był, a iż go był związał.
4.GDAŃSKA.1881A wnetże odstąpili od niego ci, którzy go mieli wziąć na próby. Do tego i hetman się bał, dowiedziawszy się, że był Rzymianinem, a iż go był kazał związać.
5.GDAŃSKA.2017I natychmiast odstąpili od niego ci, którzy mieli go przesłuchać. Nawet i dowódca przestraszył się, kiedy się dowiedział, że jest Rzymianinem, a on kazał go związać.
6.JACZEWSKIOdstąpili tedy od niego ci, którzy go torturować mieli; Trybun nawet był w obawie, czy nie będzie odpowiedzialny za to, że obywatela Rzymskiego wiązać kazał.
7.SZCZEPAŃSKINatychmiast więc oprawcy odstąpili od niego. Trybun też był w strachu, gdy się dowiedział, że Paweł był obywatelem rzymskim, i że go kazał uwięzić.
8.DĄBR.WUL.1973Natychmiast więc odstąpili od niego ci, co go męczyć mieli. Także i trybun zląkł się, skoro się dowiedział, że był obywatelem rzymskim, a on kazał mu nałożyć więzy.
9.DĄBR.GR.1961Natychmiast więc odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Także i trybun zląkł się, skoro dowiedział się, że jest obywatelem rzymskim, a on kazał nałożyć mu więzy.
10.TYSIĄCL.WYD5Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się, że kazał go związać.
11.BRYTYJKAZaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać; a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim przeląkł się, i kazał go związać.
12.POZNAŃSKANatychmiast odstąpili od niego ci, którzy mieli go przesłuchać, a trybun dowiedziawszy się, że jest obywatelem rzymskim, przestraszył się, iż kazał go związać.
13.WARSZ.PRASKAW tej chwili też odstąpili od niego ci, którzy mieli go przesłuchiwać. A trybun dowiedziawszy się, że ma do czynienia z Rzymianinem, przeląkł się, że kazał go związać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zaraz odstąpili od niego ci, co zamierzali go przesłuchiwać; a tysiącznik zaczął się bać bo poznał, że jest Rzymianinem i że zdarzyło się go związać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchiwać, a dowódca, który kazał go związać, gdy się dowiedział o jego obywatelstwie rzymskim, przestraszył się.
16.TOR.NOWE.PRZ.I natychmiast odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchiwać. A dowódca zląkł się, gdy dowiedział się, że jest Rzymianinem, i że kazał go związać.