« DzA 22:29 Dzieje Apostolskie 22:30 DzA 23:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nazajutrz lepak chcąc wiedzieć pewność, ocz by obwinion od Judów, rozwiązał go z oków, i kazał przyść arcyoffiarnikom, i wszytkiej radzie (ich) a przywiodszy Pawła postawił przed nie.
2.WUJEK.1923A nazajutrz chcąc pilniéj się wywiedzieć, o którąby rzecz był od Żydów obwinion, rozwiązał go, a rozkazał się zejść kapłanom i wszystkiéj radzie, a wywiódłszy Pawła, postawił między nimi.
3.RAKOW.NTA nazajutrz chcąc wiedzieć pewnie, o coby był oskarżony od Żydów, rozwiązał go z onych związek, a roskazał przyść przedniejszym Ofiarownikom, i wszytkiej siedzącej radzie ich; a wywiódszy Pawła, postawił przed nimi.
4.GDAŃSKA.1881A tak nazajutrz chcąc się pewnie dowiedzieć tego, o co by był oskarżony od Żydów, uwolnił go od onych związek i rozkazał się zejść przedniejszym kapłanom i wszystkiej radzie ich, a wywiódłszy Pawła, stawił go przed nimi.
5.GDAŃSKA.2017A nazajutrz, chcąc się dokładnie dowiedzieć, o co Żydzi go oskarżali, uwolnił go z więzów i rozkazał zebrać się naczelnym kapłanom i całej Radzie, przyprowadził Pawła i stawił go przed nimi.
6.JACZEWSKINazajutrz polecił Trybun rozwiązać Pawła, i aby się dokładniej dowiedzieć, co mu żydzi zarzucają, zwołał kapłanów i całą radę, i wyprowadziwszy Apostoła, postawił go przed tem zgromadzeniem.
7.SZCZEPAŃSKIA nazajutrz, chcąc dokładniej zbadać, dla jakiej przyczyny Żydzi go oskarżają, uwolnił go i polecił, by się zebrali kapłani i cały Sanhedryn, i wyprowadzając Pawła, stawił go przed nimi.
8.DĄBR.WUL.1973Nazajutrz tedy chcąc się dokładniej dowiedzieć, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i kazał się zejść kapłanom i całej Radzie, a wyprowadzając Pawła stawił go przed nimi.
9.DĄBR.GR.1961Nazajutrz tedy chcąc się dokładnie dowiedzieć, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i kazał zejść się przedniejszym kapłanom i całemu sanhedrynowi, a wyprowadzając Pawła stawił go przed nimi.
10.TYSIĄCL.WYD5Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi.
11.BRYTYJKANazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej, i wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi.
12.POZNAŃSKANazajutrz, chcąc się upewnić, o co go Żydzi oskarżają, uwolnił go z więzów, kazał zawołać arcykapłanów i cały sanhedryn, przyprowadził Pawła i postawił go przed nimi.
13.WARSZ.PRASKAPragnąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, kazał go następnego dnia uwolnić z więzów. Zwołał też arcykapłanów i cały Sanhedryn, a potem wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś nazajutrz, chcąc niezawodnie poznać o co został oskarżony przez Żydów, uwolnił go z pęt oraz kazał się zejść arcykapłanom i całemu ich Sanhedrynowi. Sprowadził także Pawła oraz postawił go przed nimi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNazajutrz dowódca postanowił dowiedzieć się czegoś pewniejszego na temat oskarżeń wysuwanych przez Żydów przeciwko Pawłowi. Uwolnił go więc i polecił zwołać arcykapłanów oraz całą Wysoką Radę. Następnie sprowadził Pawła i postawił go przed nimi.
16.TOR.NOWE.PRZ.A następnego dnia, chcąc się dokładnie dowiedzieć, o co oskarżają go Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał przyjść arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi, a gdy sprowadził Pawła, postawił go przed nimi.