« Am 5:12 Księga Amosa 5:13 Am 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto roztropny czasu onego milczeć będzie; bo czas zły jest.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż roztropny czasu onego milczeć musi; bo czas zły jest.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego roztropny milczy w tym czasie, bo jest to czas zły.
4.CYLKOWPrzeto milczy roztropny czasu tego, bo czas to zły.
5.MICHALSKITo też rozumni w tym czasie milczą, bo czas jest zły!
6.SZERUDAPrzeto zamilknie pieśń w owym czasie, gdyż jest to zły czas.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo jest to czas niedoli.
8.BRYTYJKAPrzeto, kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły!
9.POZNAŃSKADlatego mądry wówczas milczy, bo czas to nieszczęśliwy.
10.WARSZ.PRASKAKażdy tedy, kto rozsądny zamilknie w dni owe, bo będą to dni niedobre bardzo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego roztropny milczy w tym czasie, bo to czas zły.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego rozumny ubolewa w tym czasie, bo to jest czas zły!