« Am 5:13 Księga Amosa 5:14 Am 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Szukajcie dobra a nie złości, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów, z wami, jakoście mówili.
2.GDAŃSKA.1881Szukajcie dobrego a nie złego, abyście żyli; a będzie tak Pan Bóg zastępów z wami, jako mówicie.
3.GDAŃSKA.2017Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. A PAN, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak mówicie.
4.CYLKOWPodążajcie za dobrem, a nie za złem, abyście życie zachowali! Wtedy dopiero będzie Wiekuisty, Bóg zastępów, z wami, jakoście mówili.
5.MICHALSKISzukajcie dobra, a nie zła, iżbyście żyli i stało się tak! Jahwe Bóg Sebaot.... będzie z wami, jakoście mówili!
6.SZERUDASzukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i by tak Pan, Bóg zastępów, był z wami - jak mówicie!
7.TYSIĄCL.WYD5Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie.
8.BRYTYJKASzukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie!
9.POZNAŃSKASzukajcie zatem dobra, a nie zła, abyście mogli żyć i aby Jahwe, Bóg Zastępów, był z wami, jak to twierdzicie.
10.WARSZ.PRASKASzukajcie tedy dobra, a nie zła, to żyć będziecie, a wtedy będzie u was, jak to wy mówicie, sam Pan i Bóg Zastępów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podążajcie za dobrem, a nie za złem, abyście zachowali życie! Wtedy dopiero będzie z wami WIEKUISTY, Bóg Zastępów, jak mówiliście.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSzukajcie dobra - nie zła, a będziecie żyli. Wówczas PAN, Bóg Zastępów, będzie z wami - tak, jak mówicie!