« Am 5:16 Księga Amosa 5:17 Am 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I po wszech winnicach będzie narzekanie; bo pójdę przez pośród ciebie, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, i po wszystkich winnicach będzie narzekanie, gdy przejdę przez pośrodek ciebie, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017I we wszystkich winnicach będzie zawodzenie, gdy przejdę pośród ciebie, mówi PAN.
4.CYLKOWI we wszystkich winnicach też będzie narzekanie, gdyż w pośrodku twoim przeciągnę, rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKIW winnicach także wszystkich jest płacz, gdy przechodzę wśród ciebie, powiedział Jahwe.
6.SZERUDAI we wszystkich winnicach odezwie się skarga, gdyż przechodzić będę pośród ciebie" - rzekł Pan.
7.TYSIĄCL.WYD5We wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę pośród ciebie - rzekł Pan.
8.BRYTYJKASkarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród ciebie – mówi Pan.
9.POZNAŃSKArównież we wszystkich winnicach słychać będzie narzekanie, gdy Ja pośród was przejdę - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANarzekanie słychać we wszystkich winnicach, bo oto Ja między wami przejdę – tak mówi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.We wszystkich winnicach też będzie narzekanie, ponieważ przeciągnę w twoim środku – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZe wszystkich winnic rozlegnie się zawodzenie, gdyż przejdę pośród ciebie - mówi PAN.