« Am 5:21 Księga Amosa 5:22 Am 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę, i na śluby tłustych rzeczy waszych nie wejrzę.
2.GDAŃSKA.1881Bo jeźli mi ofiarować będziecie całopalenia, i śniedne ofiary wasze, nie przyjmę ich, a na spokojne ofiary tłustych bydeł waszych nie wejrzę.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem będziecie mi składać całopalenia i swoje ofiary pokarmowe, nie przyjmę ich ani nie wejrzę na ofiary pojednawcze z waszego tuczonego bydła.
4.CYLKOWGdy Mi składacie całopalenia i ofiary wasze śniedne - nie przyjmuję ich, a na opłatne ofiary sprawione z karmnych cieląt nie spoglądam.
5.MICHALSKINawet gdy mi składacie całopalenia, nie chcę waszych ofiar, i nie patrzę na tłuste wasze uczty!
6.SZERUDABo, gdy mi składacie całopalenia, nie mam upodobania w waszych darach; a na ofiary zapokojne z waszych tłustych cieląt nie patrzę.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć.
8.BRYTYJKANawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć.
9.POZNAŃSKAGdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary dziękczynne z waszych tucznych cielców nawet nie spoglądam.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Mi składacie ofiary całopalenia, nie znajduję upodobania w waszych darach, a na ofiary z tucznych wołów nie chcę nawet patrzeć.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy Mi składacie całopalenia oraz wasze ofiary z pokarmów – nie przyjmuję ich, a na ofiary opłatne, które są sprawowane z karmnych cieląt – nie spoglądam.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNawet gdy Mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt!