« Am 5:2 Księga Amosa 5:3 Am 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, zostanie się w niem sto, a z którego wychodziło sto, zostanie w niem dziesięć w domu Izraelowym.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi panujący Pan: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, zostanie sto, a w tem, z którego wychodziło sto, zostanie dziesięć domowi Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi Pan BóG: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie sto, a w tym, z którego wychodziło sto, pozostanie domowi Izraela dziesięciu.
4.CYLKOWAlbowiem tak rzecze Pan, Wiekuisty: Miasto, które wystawia tysiąc, zachowa stu, a które wystawia stu, zachowa dziesięciu w domu Israela.
5.MICHALSKIBo tak powiedział Pan Jahwe do domu Izraelowego: W mieście, które wyprowadzało tysiąc, pozostanie stu! a w tem, które wyprowadzało stu, pozostanie dziesięciu.
6.SZERUDABo tak rzekł Wszechmocny Pan o domu izraelskim "Miasto, które wyprawia się w tysiąc, zachowa stu; a to, które wyprawia się w stu, zachowa dziesięciu".
7.TYSIĄCL.WYD5Gdyż tak mówi Pan Bóg: Miastu, które wysłało tysiąc [wojska], pozostanie stu; które wysłało stu, pozostanie dziesięciu dla domu Izraela.
8.BRYTYJKABo tak mówi Wszechmogący Pan do domu Izraela: Miasto, które wyprawiło w pole tysiąc, zachowa stu, a to, które wyprawiło stu, zachowa dziesięciu.
9.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe-Pan do Domu Izraela: - Miasto, z którego wyruszy tysiąc [wojowników], zachowa tylko stu, a to, z którego wyruszy stu, zachowa tylko dziesięciu.
10.WARSZ.PRASKABo oto, co mówi Pan Bóg: Do miasta, z którego tysiąc mężów wyszło, stu zaledwie do domu powraca. Tam zaś skąd stu wychodzi, tylko dziesięciu powraca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem tak mówi Pan, WIEKUISTY: Miasto, które wystawia tysiące – zachowa stu, a które wystawia stu – zachowa dziesięciu w domu Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak mówi Wszechmocny PAN: Miasto, które wystawiało do walki tysiąc wojowników, zachowa stu, a to, które wystawiało stu, zachowa dziesięciu domowi Izraela.