« Am 5:4 Księga Amosa 5:5 Am 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie szukajcie Bethela, do Galgala nie chódźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolą zaprowadzona będzie, a Bethel będzie niepożyteczną.
2.GDAŃSKA.1881A nie szukajcie Betela, ani chodźcie do Galgal, i do Beerseby nie udawajcie się, ;bo Galgal w niewolę zawiedzione będzie, a Betel się wniwecz obróci.
3.GDAŃSKA.2017A nie szukajcie Betel, nie chodźcie do Gilgal i do Beer-Szeby nie udawajcie się, gdyż Gilgal zostanie uprowadzony do niewoli, a Betel wniwecz się obróci.
4.CYLKOWA nie podążajcie do Bethel, a Gilgal nie zwiedzajcie, a do Beer-Szeby nie pielgrzymujcie. Bo Gilgal w niewolę pójdzie, a Bethel w niwecz się obróci.
5.MICHALSKIa nie szukajcie w Betel, ani do Gilgal nie chodźcie, i do Berseba nie pielgrzymujcie! Bo Gilgal na wygnanie iść musi, A Betel stanie się złudą!
6.SZERUDA"I do Gilgalu nie chodźcie i do Bersaby nie pielgrzymujcie, bo Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel stanie się nicością!"
7.TYSIĄCL.WYD5Nie szukajcie zaś Betel i do Gilgal nie chodźcie! I Beer-Szeby nie odwiedzajcie! Albowiem Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie.
8.BRYTYJKALecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beer-Szeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość.
9.POZNAŃSKALecz nie udawajcie się do Betel, nie przychodźcie do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Beerszeby! Bo Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w ruinę.
10.WARSZ.PRASKANie rozglądajcie się więc za Betel, nie podróżujcie do Gilgal, nie udawajcie się do Beer–Szeby! Bo tym, co są w Gilgal, grozi wygnanie, a nad Betel już też zagłada wisi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie podążajcie do Betel, nie zwiedzajcie Gilgal, a do Beer–Szeby nie pielgrzymujcie. Bo Gilgal pójdzie w niewolę, a Betel obróci się wniwecz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgal i nie udawajcie się do Beer-Szeby. Bo Gilgal na pewno pójdzie na wygnanie, a Betel stanie się niczym.