« Am 5:7 Księga Amosa 5:8 Am 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tego, który uczynił wóz niebieski i kosę, i który obraca ciemności w zaranie i dzień w noc odmienia: który woła wód morskich i wylewa je na oblicze ziemie, Pan imię jego.
2.GDAŃSKA.1881Tego, który uczynił Baby na niebie i Oriona, który cień śmierci w poranek odmienia i dzień w ciemności nocne; który przywołuje wody morskie, a wylewa je na oblicze ziemi, Pan jest imię jego;
3.GDAŃSKA.2017Szukajcie tego, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia cień śmierci w poranek i dzień w ciemności nocne; który przyzywa wody morskie i wylewa je na powierzchni ziemi, PAN jest jego imię;
4.CYLKOWKtóry uczynił plejady i Oriona a odmienia w poranek mrok śmiertelny, a dzień na noc ściemnia; który wzywa wody morza, a rozlewa je na oblicze ziemi, Wiekuisty imię Jego!
5.MICHALSKIOn tworzy Orjona i Plejady, i odwraca poranek w pomrok, a dzień w noc zaciemnia! On wzywa wody morskie, i rozlewa je po obliczu ziemi, Jahwe jest Mu na Imię!
6.SZERUDAKtóry tworzy Plejady i Oriona i przemienia mrok w poranek, a dzień zaciemnia w noc; który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Twórca Plejad i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, zwołuje wody morskie, żeby rozlać je na powierzchni ziemi - nazywa się Pan.
8.BRYTYJKAOn tworzy Plejady i Oriona, mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc; wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – Pan imię jego.
9.POZNAŃSKAOn, który stworzył Plejady i Oriona, który zamienia ciemność w poranek, a dzień w ciemności nocne; który przyzywa wody morza i rozlewa je po powierzchni ziemi - Jahwe jest Imię Jego!
10.WARSZ.PRASKATo On stworzył Siedmiozbiór i Oriona, to On przemienia ciemność w jaśniejący ranek. To On także dzień przemienia w ciemność. To On wodom oceanów wydaje rozkazy. On także zsyła deszcz na ziemię. Pan jest Jego imię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwróćcie się ku Temu, co uczynił plejady i Oriona, co mrok śmiertelny zamienia w poranek, a dzień w noc ściemnia; co wzywa wody morza i rozlewa je na obliczu ziemi – a Jego Imię WIEKUISTY!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOn tworzy Plejady i Oriona, zamienia ciemność w poranek i dzień czyni nocą; On wzywa wody morza i rozlewa je po ziemi - Jego imię brzmi PAN!