« Am 5:8 Księga Amosa 5:9 Am 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który się uśmiecha zburzeniu mocnego, i spustoszenie na mocarza przywodzi.
2.GDAŃSKA.1881Który pokrzepia słabego przeciwko mocarzowi, tak że ten osłabiały do twierdzy uchodzi.
3.GDAŃSKA.2017Który wzmacnia słabego przeciwko mocnemu, tak że ten osłabiony naciera na twierdzę.
4.CYLKOWKtóry błyska zagubą na mocarzy, tak że zaguba na twierdze przypada.
5.MICHALSKIOn spuszcza ruinę na twierdzę, i sprowadza ruinę na warownię!
6.SZERUDABłyska zagładą na mocarza i sprowadza zagładę na twierdzę.
7.TYSIĄCL.WYD5On na mocnego zsyła zniszczenie i sprowadza zniszczenie na twierdzę.
8.BRYTYJKAOn zsyła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę.
9.POZNAŃSKAOn sprowadza z nagła zgubę na mocarza, zsyła zniszczenie na twierdzę.
10.WARSZ.PRASKASilnego zgładzić może niespodzianie, i miasta najbardziej warowne może w proch rozsypać.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On na mocarzy błyska zgubą, więc na twierdzę przychodzi zguba.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOn sprawia, że zguba spada na mocnego i zagłada spotyka twierdzę!