« Psal 37:40 Księga Psalmów 38:1 Psal 38:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:1) Gospodnie, w twojem rosierdziu nie karzy mie ani w gniewie twojem kaźni mie.
2.PS.PUŁAWSKI(37:1) Gospodnie, w twojem rosierdziu nie karzy mie ni w gniewie twoim kaźni mie.
3.WUJEK.1923(38:1) Psalm Dawidowi, na rozpamiętanie, o Sobocie. (38:2) Panie, nie w zapalczywości twojéj strofuj mię, ani w gniewie twoim karz mię.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy ku przypominaniu. (38:2) Panie! w popędliwości twojej nie nacieraj na mię, a w gniewie twoim nie karz mię.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. Dla przypomnienia. PANIE, nie karć mnie w swym gniewie i nie karz mnie w swojej zapalczywości.
6.GÖTZE.1937(38:1) PSALM Dawida. Ku rozpamiętywaniu. (38:2) Panie, nie karz mnie w gniewie Swoim, i nie smagaj mnie w zapalczywości Twojej
7.CYLKOW(38:1) Psalm Dawida na wspomnienie. (38:2) Boże w gniewie Twoim nie karć mnie, w oburzeniu Twojém nie karaj mnie.
8.KRUSZYŃSKI(38:1) Psalm Dawida na przypomnienie. (38:2) Panie, nie karz mnie w uniesieniu swojem i w gniewie swym nie strofuj mnie.
9.ASZKENAZY (38:1) Śpiew Dawidowy - ku pamięci. (38:2) O Jehowo, nie strofuj mię Twym pieniącym się gniewem a nie karaj mnie Twą zapalczywością,
10.SZERUDA(38:1) Psalm Dawida do ofiary pamiątkowej. (38:2) Panie! Nie karz mnie w popędliwości swojej, i nie karć mnie w zapalczywości swojej!
11.TYSIĄCL.WYD1(37:1) Psalm. Dawidowy. Dla wspomnienia. (37:2) Nie karć mnie, Panie, w Twym gniewie ani mnie nie karz w Twej zapalczywości.
12.TYSIĄCL.WYD5(38:1) Psalm. Dawidowy. Dla wspomnienia. (38:2) Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zapalczywości!
13.BRYTYJKA(38:1) Psalm Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej. (38:2) Panie! Nie karz mnie w gniewie swoimI nie karć mnie w zapalczywości swojej!
14.POZNAŃSKA(38:1) Psalm Dawida; ku wspomnieniu. (38:2) Jahwe, nie karz mnie w swym gniewie, nie karć mnie w swej zapalczywości!
15.WARSZ.PRASKA(38:1) Psalm Dawida. Ku przypomnieniu. (38:2) Panie, nie wymierzaj mi kary, kiedy się rozgniewasz, nie karć mnie w zapalczywości swojej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:1) Psalm Dawida na wspomnienie. (38:2) WIEKUISTY, nie gań mnie w Twoim gniewie, a w Twoim oburzeniu mnie nie karz.
17.EIB.BIBLIA.2016(38:1) Psalm Dawida. Dla upamiętnienia. (38:2) PANIE, nie karć mnie w swoim gniewie Ani nie pouczaj w swojej porywczości!