« Iza 38:16 Księga Izajasza 38:17 Iza 38:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(10b) Owa w pokoju gorzkość moja przegorzka, (11) ale ty wytargł jeś duszę moję, aby nie zginęła, porzucił ❬jeś❭ za chrzybiet twoj wszytki grzechy moje.
2.PS.PUŁAWSKI(19a) Owa w pokoju gorzkość moja przegorzka, (20) ale ty wytargł jeś duszę moję, aby nie zginęła, porzucił jeś za chrzbiet twoj wszytki grzechy moje.
3.WUJEK.1923Oto w pokoju gorzkość moja najgorzciejsza: aleś ty wyrwał duszę moję, aby nie zginęła, zarzuciłeś w tył twój wszystkie grzechy moje.
4.GDAŃSKA.1881Oto czasu pokoju przyszła na mię była gorzkość najgorzciejsza; ale się tobie podobało wyrwać duszę moję z przepaści skażenia, przeto, żeś zarzucił w tył swój wszystkie grzechy moje.
5.GDAŃSKA.2017Oto w czasie pokoju zaznałem ciężkiej goryczy, ale z miłości do mojej duszy wyrwałeś ją z dołu zniszczenia, gdyż rzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy.
6.CYLKOWOto na szczęście gorycz ma się zamieniła, boś wydarł miłościwie duszę moję z otchłani zbutwienia, boś rzucił za Siebie wszystkie winy moje.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto w zdrowie zamienił moją gorycz. Ty zachowałeś mą duszę od dołu unicestwienia, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.
8.BRYTYJKAZaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.
9.POZNAŃSKAOto się gorycz moja zamieniła w szczęście. Ty zachowałeś bowiem życie moje od zgnilizny grobu. Rzuciłeś bowiem za siebie wszystkie moje grzechy.
10.WARSZ.PRASKATo Ty ocaliłeś mą duszę przed zejściem do otchłani nicości, gdyż zechciałeś rzucić poza siebie wszystkie moje grzechy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na szczęście, oto zamieniła się moja gorycz, gdyż z otchłani zbutwienia miłościwie wydarłeś moją duszę; bowiem rzuciłeś za Siebie wszystkie moje winy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dla mego dobra przeżyłem tę wielką gorycz. Ty oszczędziłeś mą duszę, nie zszedłem do dołu zagłady, ponieważ rzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy.