« Iza 38:19 Księga Izajasza 38:20 Iza 38:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(14) Gospodnie, zbawiona mię uczyń, a żałmy nasze będziem piać we wszelkie dni żywota naszego w domu panowem.
2.PS.PUŁAWSKI(23) Gospodnie, zbawionym mie uczyń, a psalmy nasze będziem piać w wszelikie dni żywota naszego w domu gospodnowem.
3.WUJEK.1923Panie! zachowaj mię: a Psalmy nasze śpiewać będziemy w domu Pańskim po wszystkie dni żywota naszego.
4.GDAŃSKA.1881Pan mię wybawił; przetoż pieśń moję śpiewać będziemy po wszystkie dni żywota naszego w domu Pańskim.
5.GDAŃSKA.2017PAN zechciał mnie wybawić. Dlatego będziemy śpiewać moje pieśni przy dźwiękach strun po wszystkie dni naszego życia w domu PANA).
6.CYLKOWWiekuisty, On ku pomocy mojej; przeto pieśni nasze wyśpiewywać będziemy po wszystkie dni żywota naszego w domu Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Panie, racz mnie wybawić! Więc grać będziemy me pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia w domu Pańskim.
8.BRYTYJKAO Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia.
9.POZNAŃSKABądź ratunkiem mym, Jahwe; A my śpiewać będziemy przez wszystkie dni swego życia psalmy w Świątyni Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAO Panie, pośpiesz mi na pomoc, a grać będziemy na harfach przez wszystkie dni naszego życia, przed wejściem do Pańskiej Świątyni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, On mnie zbawił; dlatego w domu WIEKUISTEGO będziemy wyśpiewywać nasze pieśni po wszystkie dni naszego życia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zsyła mi wybawienie! O, moją pieśń słać Ci będziemy ze strun, przez resztę naszego życia grać będziemy przy domu PANA.