« Joz 4:10 Księga Jozuego 4:11 Joz 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż wszystcy przeszli, na tych przejdzie skrzynia boża, a kapłani szli przed ludem.
2.WUJEK.1923A gdy wszyscy przeszli, przeszła i skrzynia Pańska, i kapłani szli przed ludem,
3.GDAŃSKA.1881I stało się gdy wszystek lud przeszedł, że też przeszła i skrzynia Pańska i kapłani przed oblicznością ludu.
4.GDAŃSKA.2017Gdy cały lud przeszedł, przeszli też i arka PANA, i kapłani przed ludem.
5.CYLKOWGdy tedy cały lud ostatecznie się przeprawił, przeszła i arka przymierza z kapłanami, i stanęła na czele ludu.
6.KRUSZYŃSKIGdy wszystek naród dokonał przeprawy, tedy przeszła Arka Boża i kapłani wobec narodu.
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy cały lud skończył przeprawę, przeszła również i Arka Pańska z kapłanami i stanęła na czele ludu.
8.BRYTYJKAA kiedy lud zakończył przeprawę, przeszła też Skrzynia Pana i kapłani przed całym ludem.
9.POZNAŃSKAGdy już cały lud przeszedł, przeszła także Arka Jahwe, a kapłani znowu stanęli na czele ludu.
10.WARSZ.PRASKAKiedy zaś zakończyła się przeprawa ludzi, Arka Przymierza, [to znaczy] kapłani z arką, znów wyszli na czoło [pochodu].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy zatem, cały lud ostatecznie się przeprawił – przeszła też Arka Przymierza z kapłanami i stanęła na czele ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy lud zakończył przeprawę, przeszła również skrzynia PANA i kapłani znów stanęli z nią na czele pochodu.