« Joz 4:14 Księga Jozuego 4:15 Joz 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest k niemu Pan:
2.WUJEK.1923I rzekł do niego:
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Jozuego, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Jozuego:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Jozuemu i rzekł:
6.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Jozuego, głosząc:
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Pan Jozuemu:
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do Jozuego:
9.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do Jozuego: -
10.WARSZ.PRASKAI rzekł Jahwe do Jozuego:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy WIEKUISTY oświadczył Jezusowi, synowi Nuna, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie PAN powiedział do Jozuego: