« Joz 4:15 Księga Jozuego 4:16 Joz 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przykaż kapłanom, jiż to niosą skrzynią z❬a❭ślubienia, ać wzydą za Jordan „.
2.WUJEK.1923Przykaż kapłanom, którzy niosą skrzynię przymierza, aby wystąpili z Jordanu.
3.GDAŃSKA.1881Rozkaż kapłanom, niosącym skrzynię świadectwa, aby wystąpili z Jordanu.
4.GDAŃSKA.2017Rozkaż kapłanom niosącym arkę świadectwa, aby wyszli z Jordanu.
5.CYLKOWRozkaż kapłanom, niosącym arkę świadectwa, aby wystąpili z Jordanu.
6.KRUSZYŃSKI"Rozkaż kapłanom, niosącym Arkę świadectwa, aby wystąpili z Jordanu". I rozkazał Jozue kapłanom, mówiąc: "Wyjdźcie z Jordanu".
7.TYSIĄCL.WYD5Rozkaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa, by wyszli z Jordanu.
8.BRYTYJKARozkaż kapłanom, niosącym Skrzynię Świadectwa, aby wyszli z Jordanu.
9.POZNAŃSKARozkaż kapłanom, którzy niosą Arkę Świadectwa, aby wyszli z Jordanu.
10.WARSZ.PRASKAPowiedz kapłanom niosącym Arkę Świadectwa, aby wyszli z Jordanu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozkaż kapłanom, którzy niosą Arkę Świadectwa, aby wyszli z Jardenu.
12.EIB.BIBLIA.2016Rozkaż kapłanom niosącym skrzynię Świadectwa, aby wyszli z Jordanu.