« Joz 4:18 Księga Jozuego 4:19 Joz 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy lud wynidzie z Jordana dziesiąty dzień pirwego miesiąca i rozbili są stany w Galgalis przeciw stronie wschodu słunecz❬ne❭go miesta Jerycho.
2.WUJEK.1923A lud wyszedł z Jordanu dziesiątego dnia miesiąca pierwszego, i położyli się obozem w Galgalach, na wschodnią stronę miasta Jerycha.
3.GDAŃSKA.1881A lud, wyszedłszy z Jordanu dziesiątego dnia miesiąca pierwszego, położyli się obozem w Galgal ku stronie wschodniej Jerycha.
4.GDAŃSKA.2017Lud wyszedł z Jordanu dziesiątego dnia pierwszego miesiąca i rozbił obóz w Gilgal, po wschodniej stronie Jerycha.
5.CYLKOWLud zaś wyruszył z nad Jordanu dziesiątego dnia miesiąca pierwszego i rozłożył się obozem w Gilgal, na wschodnim krańcu dziedziny Jerycha.
6.KRUSZYŃSKIJozue ustawił w Gilgal tych dwanaście kamieni, które wzięto z Jordanu
7.TYSIĄCL.WYD5Dziesiątego dnia miesiąca pierwszego lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal na wschód od Jerycha.
8.BRYTYJKALud wyszedł z Jordanu dziesiątego dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha.
9.POZNAŃSKALud wyszedł z Jordanu w dziesiątym dniu pierwszego miesiąca i rozbił obóz w Gilgal na wschodnim krańcu [obszaru] należącego do Jerycha.
10.WARSZ.PRASKALudzie wyszli z Jordanu dnia dziesiątego pierwszego miesiąca i zatrzymali się w Gilgal, na wschodnich krańcach ziem należących do Jerycha.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dziesiątego dnia, pierwszego miesiąca, lud wyruszył z pobliża Jardenu oraz w pierwszym miesiącu rozłożył się obozem w Gilgal, na wschodnim krańcu Jerycha.
12.EIB.BIBLIA.2016Lud przekroczył Jordan w dziesiątym dniu pierwszego miesiąca. Pierwszym miejscem ich postoju po przeprawie przez Jordan było Gilgal, leżące na wschód od Jerycha.