« Joz 4:7 Księga Jozuego 4:8 Joz 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż uczynili synowie israelszczy, jakoż przykazał jim Jozue, wynieśli z pośrodka dna jordańskiego dwanaćcie kamieniow, jakoż jim Bog przykazał, podle liczby synow israhelskich, aż na mieśce, na niem stany rozbili, a tu je położyli.
2.WUJEK.1923Uczynili tedy synowie Izraelowi tak, jako im rozkazał Jozue, niosąc z pośrodku Jordanowego łoża dwanaście kamieni, jako mu był Pan rozkazał, według liczby synów Izraelowych, aż na miejsce, na którem się obozem położyli, i tam je pokładli.
3.GDAŃSKA.1881I uczynili tak synowie Izraelscy, jako rozkazał Jozue, i wzięli dwanaście kamieni z pośród Jordanu, jako mówił Pan do Jozuego, według liczby pokolenia synów Izraelskich, a zanieśli je z sobą aż do stanowiska, i tam je złożyli.
4.GDAŃSKA.2017I synowie Izraela uczynili tak, jak rozkazał Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział PAN do Jozuego, według liczby pokoleń synów Izraela, zanieśli je ze sobą na miejsce noclegu i tam je złożyli.
5.CYLKOWI uczynili synowie Israela tak, jako rozkazał im Jozue, a zabrawszy dwanaście kamieni z łożyska Jordanu, jako rzekł był Wiekuisty do Jozuego, podług liczby pokoleń synów Israela, sprowadzili je ze sobą na miejsce nocnego postoju i pokładli je tam.
6.KRUSZYŃSKII tak uczynili synowie Izraela, jako rozkazał Jozue. I wzięli dwanaście kamieni z pośrodka Jordanu, jako mówił Bóg do Jozuego, według liczby pokoleń synów Izraelowych i przenieśli je ze sobą na miejsce przenocowania i tam je złożyli.
7.TYSIĄCL.WYD5I Izraelici uczynili tak, jak im polecił Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów, przynieśli je ze sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli.
8.BRYTYJKAI uczynili synowie izraelscy tak, jak nakazał Jozue: wydobyli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozuego, według liczby plemion izraelskich, i przynieśli je z sobą na miejsce, gdzie mieli nocować, i tam je złożyli.
9.POZNAŃSKAIzraelici postąpili tak, jak im Jozue rozkazał. Wynieśli ze środka Jordanu dwanaście kamieni - jak nakazał Jahwe Jozuemu - odpowiednio do liczby pokoleń izraelskich, zanieśli je aż do miejsca postoju i tam je złożyli.
10.WARSZ.PRASKASynowie Izraela uczynili tak, jak im rozkazał Jozue: Wzięli, zgodnie z poleceniem wydanym przez Jahwe Jozuemu, ze środka Jordanu dwanaście kamieni, stosownie do liczby pokoleń izraelskich, przynieśli je na miejsce, gdzie mieli spędzić noc, i tam je złożyli.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc synowie Israela zrobili tak, jak im rozkazał Jezus, syn Nuna. Zabrali dwanaście kamieni z łożyska Jardenu, tak jak WIEKUISTY powiedział do Jezusa, syna Nuna, według liczby pokoleń synów Israela. Sprowadzili je z sobą na miejsce nocnego postoju i tam je ułożyli.
12.EIB.BIBLIA.2016Izraelici uczynili zatem tak, jak nakazał Jozue, i wydobyli ze środka Jordanu dwanaście kamieni, jak PAN polecił Jozuemu, stosownie do liczby plemion Izraela. Następnie przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie zatrzymali się na nocleg, i tam je złożyli.