« Joz 4:8 Księga Jozuego 4:9 Joz 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jinych dwanaście kamieniow położy Jozue na pośrod dna jordańskiego, gdzie byli stali kapłani, jiż to nieśli skrzynią zaślubienia bożego, i są tam aż do niniejszego dnia.
2.WUJEK.1923Drugie téż dwanaście kamieni położył Jozue na śród łoża Jordanu, kędy stali kapłani, którzy nieśli skrzynię przymierza: i są tam aż do teraźniejszego dnia.
3.GDAŃSKA.1881Jozue też wystawił dwanaście kamieni w pośród Jordanu, na miejscu, kędy stały nogi kapłanów, niosących skrzynię przymierza, które tam zostały aż po dziś dzień.
4.GDAŃSKA.2017Jozue też postawił dwanaście kamieni na środku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących arkę przymierza. Pozostają tam aż do dziś.
5.CYLKOWInne zaś dwanaście kamieni położył Jozue w łożysku Jordanu, na miejscu, na którem stały nogi kapłanów, niosących arkę przymierza. A zostały tam aż po dzień dzisiejszy.
6.KRUSZYŃSKIJozue ułożył dwanaście kamieni w środku Jordanu na miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza; i pozostały tam aż do tego dnia.
7.TYSIĄCL.WYD5Dwanaście kamieni położył również Jozue pośrodku Jordanu, na miejscu, na którym stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza. Są tam one aż do dnia dzisiejszego.
8.BRYTYJKAPostawił też Jozue dwanaście kamieni pośrodku Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących Skrzynię Przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego.
9.POZNAŃSKADwanaście [innych] kamieni ułożył Jozue pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały stopy kapłanów niosących Arkę Przymierza; pozostają tam aż po dzień dzisiejszy.
10.WARSZ.PRASKAJozue ułożył dwanaście kamieni również na środku Jordanu, tam gdzie stanęły stopy kapłanów niosących Arkę Przymierza. Tam też znajdują się one aż do dnia dzisiejszego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś inne dwanaście kamieni, Jezus, syn Nuna, ułożył w łożysku Jardenu, w miejscu, na którym stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza. I zostały tam aż po dzisiejszy dzień.
12.EIB.BIBLIA.2016Dwanaście kamieni Jozue postawił też pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię Przymierza. Pozostają tam one do dnia dzisiejszego.