« Psal 83:14 Księga Psalmów 83:15 Psal 83:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:14) tako gonić będziesz je w burzy twojej a w gniewie twojem zamącisz je.
2.PS.PUŁAWSKI(82:14) tako gonić je będziesz w burzy twoje a w gniewie twojem zamącisz je.
3.WUJEK.1923(83:16) Tak je gonić będziesz nawałnością twoją: i zatrwożysz je w gniewie twoim.
4.GDAŃSKA.1881(83:16) Tak ich ty wichrem twoim ścigaj, a burzą twą zatrwóż ich.
5.GDAŃSKA.2017Tak ty ich ścigaj swoją nawałnicą i swoją burzą zatrwóż ich.
6.PS.BYCZ.1854(83:16) Tak ścigaj-ich, z-burzą-Twą, a,-z-niszczącym-wichrem-Twoim, przerażaj-ich.
7.GÖTZE.1937(83:16) Tak ścigaj ich niepogodą Swoją i wichrem Swoim przeraź ich!
8.CYLKOW(83:16) Tak rozpędź ich nawałnicą Twoją, a huraganem Twoim zatrwóż ich.
9.KRUSZYŃSKI(83:16) Tak ścigaj ich w wichrze swoim i burzą swą zatrwóż ich.
10.ASZKENAZY(83:16) Tako Ty je gnać będziesz Twą burzą a huraganem Twym je przerazisz.
11.SZERUDA(83:16) Tak Ty ścinaj ich burzą Swoją i trwóż ich huraganem Swoim!
12.TYSIĄCL.WYD1(82:16) tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie!
13.TYSIĄCL.WYD5(83:16) tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją zatrwóż ich!
14.BRYTYJKA(83:16) Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!
15.POZNAŃSKA(83:16) tak ścigaj ich swą zawieruchą i przerażaj swym huraganem!
16.WARSZ.PRASKA(83:16) tak Ty przepędź ich stąd jak huragan, jak burza napełnij ich lękiem!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:16) tak ich rozpędź Twą nawałnicą, a Twoim huraganem ich zatrwóż.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:16) Tak właśnie ich ścigaj swą burzą I swym huraganem wzbudź w nich trwogę!
19.TOR.PRZ.Tak Ty ich ścigaj swoją nawałnicą i swoją burzą ogarnij ich przerażeniem.