« Psal 83:17 Księga Psalmów 83:18 Psal 84:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:17) I poznają, iż imię tobie Bog, ty sam najwyszszy na wszej ziemi.
2.PS.PUŁAWSKI(82:17) I poznają, iż imię tobie Bog, ty sam nawyszszy we wszej ziemi.
3.WUJEK.1923(83:19) A niech poznają, że imię tobie Pan: tyś sam Najwyższym na wszystkiéj ziemi.
4.GDAŃSKA.1881(83:19) A tak niech poznają, żeś ty, którego imię jest Pan, tyś sam Najwyższym nad wszystką ziemią.
5.GDAŃSKA.2017Niech poznają, że jedynie ty, którego imię jest PAN, ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią.
6.PS.BYCZ.1854(83:19) A-niech-poznają, żeś Ty, Imieniem-Twém, Pan; tylkoś-sam Najwyższy, nad całą tą-ziemią.
7.GÖTZE.1937(83:19) I poznają, że Ty, którego imię jest Pan, Ty sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią!
8.CYLKOW(83:19) Niech poznają, że Ty, którego imię Bóg, jedynie najwyższy na ziemi całéj.
9.KRUSZYŃSKI(83:19) I niechaj poznają, żeś Ty, którego imię Jahwe, jest sam Najwyższym na wszystkiej ziemi.
10.ASZKENAZY(83:19) A poznają, że Ty, którego imię Jehowa, Tyś jedynie jest Najwyższym nad wszystką ziemią.
11.SZERUDA(83:19) I poznają, że Ty jedynie jesteś Najwyższym na całej ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD1(82:19) Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że Ci Pan na imię, żeś sam jeden wzniesiony ponad całą ziemię.
13.TYSIĄCL.WYD5(83:19) Niechaj poznają, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy na całej ziemi.
14.BRYTYJKA(83:19) Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.
15.POZNAŃSKA(83:19) Poznają wtedy, że Ty, którego Imię jest Jahwe, Ty jeden jesteś Najwyższy ponad całym światem!
16.WARSZ.PRASKA(83:19) Niech poznają, że to Ty jesteś, i „Pan” jest Twoje Imię, i że Tyś jeden Najwyższy ponad całą ziemią.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:19) Niech poznają, że Ty, którego Imię jest WIEKUISTY, jedynie jesteś Najwyższy na całej ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:19) Tak, by poznali, że Ty - bo tylko Twoje imię brzmi JHWH - Jesteś Najwyższy, władasz całą ziemią.
19.TOR.PRZ.Niech poznają, że jedynie Ty, którego imię jest Jhwh, Ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią.