« Psal 83:4 Księga Psalmów 83:5 Psal 83:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:5a) Bo myślili są jednako, pospołu przeciw tobie obrząd rozłożyli są:
2.PS.PUŁAWSKI(82:5a) Bo myślili za jedno, pospołu przeciw tobie obrząd położyli:
3.WUJEK.1923(83:6) Bo się spiknęli jednym umysłem: społu przeciw tobie przymierze postanowili:
4.GDAŃSKA.1881(83:6) Albowiem spiknęli się jednomyślnie, przymierze przeciwko tobie uczynili:
5.GDAŃSKA.2017Zmówili się bowiem jednomyślnie, przeciwko tobie zawarli przymierze:
6.PS.BYCZ.1854(83:6) Gdyż uchwalili duchem wspólnym, i, przeciw-Tobie, przymierzé zawarli.
7.GÖTZE.1937(83:6) Bo zmówili się jednomyślnie, sprzymierzyli się przeciwko Tobie:
8.CYLKOW(83:6) Tak, zmawiają się jednomyślnie przeciw Tobie, przymierze zawierają.
9.KRUSZYŃSKI(83:6) Albowiem zeszli się jednomyślnie; przeciwko Tobie przymierze zawarli:
10.ASZKENAZY(83:6) Boć serdeczne zamysły ich, wraz przeciw Tobie uroczyste zawrą przymierze.
11.SZERUDA(83:6) Tak, naradzili się jednomyślnie, przeciwko Tobie zawarli przymierze:
12.TYSIĄCL.WYD1(82:6) Zaiste jednomyślnie się zmawiają i przeciw Tobie zawierają przymierze:
13.TYSIĄCL.WYD5(83:6) Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze:
14.BRYTYJKA(83:6) Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze:
15.POZNAŃSKA(83:6) Zaprawdę, zmówili się jednomyślnie i przeciwko Tobie zawarli przymierze:
16.WARSZ.PRASKA(83:6) Podejmują zgodne postanowienie i zawierają przeciw Tobie przymierze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:6) Tak się jednomyślnie zmawiają przeciw Tobie; zawierają przymierze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:6) Tak, radzili zgodnie, Przeciw Tobie zawarły przymierze
19.TOR.PRZ.Bo jednomyślnie naradzali się ze sobą, przeciwko Tobie zawarli przymierze.