« Psal 83:6 Księga Psalmów 83:7 Psal 83:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(82:6b) Gebal i Amon, i Amalech, cudzoziemcy z przebywającymi Tyr.
2.PS.PUŁAWSKI(82:6b) Gebal ❬i Amon❭, i Amalech, cudzoziemcy przebywając w Tyrze.
3.WUJEK.1923(83:8) Gebalczycy, i Ammonitowie, i Amalekitowie: cudzoziemcy z obywatelami Tyru.
4.GDAŃSKA.1881(83:8) Giebalczyków, i Ammonitczyków, i Amalekitczyków, także Filistyńczyków z tymi, którzy mieszkają w Tyrze;
5.GDAŃSKA.2017Gebal, Ammon i Amalek; Filistyni z mieszkańcami Tyru.
6.PS.BYCZ.1854(83:8) Gebalczyków, i-Ammonitów, oraz-Amalekitów; Filistynów, z mieszkańcami Tyru.
7.GÖTZE.1937(83:8) Giblici, Amorejczycy, Amalekici, Filistyńczycy z mieszkańcami Tyru;
8.CYLKOW(83:8) Gebal i Amon i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru.
9.KRUSZYŃSKI(83:8) Gebalitów, Ammonitów i Amalecytów, Filistynów, oraz mieszkańcy Tyru.
10.ASZKENAZY(83:8) Gewal i Ammon i Amalek i Filistea z Tyru mieszkańcami.
11.SZERUDA(83:8) Gebal i Amon, i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru.
12.TYSIĄCL.WYD1(82:8) Gebalici, Ammonici i Amalekici, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
13.TYSIĄCL.WYD5(83:8) Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
14.BRYTYJKA(83:8) Gebal i Amon, i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru.
15.POZNAŃSKA(83:8) Gebal, Ammon i Amalek, Filistea i mieszkańcy Tyru.
16.WARSZ.PRASKA(83:8) Gebal, Ammon i Amalek, Filistyni i mieszkańcy Tyru.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(83:8) Gebal, Ammon, Amalek i Peleszet wraz z mieszkańcami Tyru.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(83:8) Gebal, Ammon i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru.
19.TOR.PRZ.Gebal, Ammon i Amalek; Filistyni z mieszkańcami Tyru.