« Psal 29:9 Księga Psalmów 29:10 Psal 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(28:9) Gospodzin w powodziu bydlić ❬czyni❭ i siędzie Gospodzin krol na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(28:9) Gospodzin w powodziu bydlić każe i siędzie Gospodzin krol na wieki.
3.WUJEK.1923Pan czyni, że potop trwa: a będzie siedział Pan, król na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Pan nad potopem siedział, i będzie siedział Pan, będąc królem na wieki.
5.GDAŃSKA.2017PAN zasiada nad potopem, PAN zasiada jako Król na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Pan, przewodnicząc potopowi, siedział; i-zostaje, Pan, Królem na-wieki.
7.GÖTZE.1937Pan tronował nad potopem, i tak tronować będzie jako król na wieki.
8.CYLKOWBóg w czas potopu panował, i panować będzie król na wieki.
9.KRUSZYŃSKIPan nad potopem siedział i zasiadł Pan, król na wieki!
10.ASZKENAZYJehowa potopowi przewodził i przewodzić będzie Jehowa jako król wieczności.
11.SZERUDAPan nad tonią zasiadł na tronie, Pan siedzi na tronie jako król na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(28:10) Pan zasiadł nad potopem i jako Król na wieki Pan zasiądzie.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan zasiadł [na tronie] nad potopem, i zasiada Pan jako Król na wieki.
14.BRYTYJKAPan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki.
15.POZNAŃSKAJahwe tronował nad [wodami] potopu, Jahwe też będzie panował jako Król na wieki.
16.WARSZ.PRASKAPan króluje nad bezmiarem, Pan zasiada na tronie jak odwieczny Władca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY panował w czasie potopu i jako Król będzie panował na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zasiadł na tronie nad wodami potopu, On będzie zasiadał jako król na wieki.
19.TOR.PRZ.2023Jhwh zasiadł nad potopem, Jhwh zasiadł jako Król na wieki.